Babysim HT 23


Ankan (3-6 månader)
Ankan (3-6 månader)

Observera att denna grupp endast är för barn i åldersspannet 3-6 månader

För att kunna börja i en Ankangrupp ska barnet vara cirka 3 månader gammalt (utifrån beräknat födelsedatum, enligt Socialstyrelsens riktlinjer), ha läkt navel samt väga minst 4 kg. I denna grupp får ditt barn bekanta sig med vattnet och vi övar upp barnets vattenvana under lekfulla former. Barnen tränar bland annat på ”dyk”, hopp och balans.

Sjöstjärnan (6-12 månader)
Sjöstjärnan (6-12 månader)

Observera att denna grupp endast är för barn i åldersspannet 6-12 månader

Här repeteras övningar från Ankan, samtidigt som övningarna byggs på för att träna upp barnens vattenvana samt balans och motorik ytterligare. I denna grupp gör vi ”dyken” svårare, vi övar mer balans och varierande hopp. 

Grodan (12-18 månader)
Grodan (12-18 månader)

Observera att denna grupp endast är för barn i åldersspannet 12-18 månader

I denna grupp får barnen träna på övningar som gör att det blir säkrare för er att vistas i närheten av vatten. De får exempelvis öva mycket på att hålla sig fast och förflytta sig längs kanterna. Vikten av att alltid återvända till kanten efter att vi har hoppat i betonas. Vi övar även hopp med mindre hjälp och att barnen ska klara av att klättra upp på kanten själva. Allt sker fortfarande utifrån barnens villkor under lekfulla former där vattenövningar blandas med sång.

Delfinen (18-24 månader)
Delfinen (18-24 månader)

Observera att denna grupp endast är för barn i åldersspannet 12-18 månader

Den fjärde och sista nivån på vårt babysim är Delfinen. Här fortsätter vi att öva så att barnen ska kunna hoppa i vattnet själva, flyta på ryggen och ta sig in till kanten själva. Efter Delfinen går barnen vidare till våra minisimsgrupper. I minisimmet simmar barn som är 2-4 år gamla tillsammans med sina föräldrar under ledning av utbildade instruktörer.