Tävlingssimning

Här hittar Du information om våra olika tävlingsgrupper på vår hemsidan...

 


T1
Simiaden

Träningsgrupp

Medley

Medleygrupperna är våra yngsta tävlingssimmare, dessa tränar två gånger i veckan.

Simfys

Tränar 3-4 ggr/veckan.

Maj