Babysim HT21


Ankan
Ankan

För att kunna börja i en Ankangrupp ska barnet ha blivit 3 månader gammalt (utifrån beräknat födelsedatum, enligt Socialstyrelsens riktlinjer), ha läkt navel samt väga minst 4 kg. I denna grupp får ditt barn bekanta sig med vattnet och vi övar upp barnets vattenvana under lekfulla former. Barnen tränar bland annat på “dyk”, hopp och balans.

Sjöstjärnan
Sjöstjärnan

Sjöstjärnan är en fortsättningsgrupp på Ankan. Här repeteras övningar från Ankan, samtidigt som övningarna byggs på för att träna upp barnens vattenvana samt balans och motorik ytterligare. I denna grupp gör vi “dyken” svårare, vi övar mer balans och varierande hopp. 

Grodan
Grodan

I denna grupp får barnen träna på övningar som gör att det blir säkrare för er att vistas i närheten av vatten. De får exempelvis öva mycket på att hålla sig fast och förflytta sig längs kanterna. Vikten av att alltid återvända till kanten efter att vi har hoppat i betonas. Vi övar även hopp med mindre hjälp och att barnen ska klara av att klättra upp på kanten själva. Allt sker fortfarande utifrån barnens villkor under lekfulla former där vattenövningar blandas med sång.

Delfinen
Delfinen

Den fjärde och sista nivån på vårt babysim är Delfinen. Här fortsätter vi att öva så att barnen ska kunna hoppa i vattnet själva, flyta på ryggen och ta sig in till kanten själva.