Baby och minisim VT 21


Ankan
Ankan

Ankan är vår nybörjargrupp i babysim.

För att kunna börja i en Ankangrupp ska barnet vara cirka 3 månader gammalt (utifrån beräknat födelsedatum, enligt Socialstyrelsens riktlinjer), ha läkt navel samt väga minst 4 kg. I denna grupp får ditt barn bekanta sig med vattnet och vi övar upp barnets vattenvana under lekfulla former. Barnen tränar bland annat på “dyk”, hopp och balans.

Sjöstjärnan
Sjöstjärnan

Sjöstjärnan

Sjöstjärnan är en fortsättningsgrupp på Ankan. Här repeteras övningar från Ankan, samtidigt som övningarna byggs på för att träna upp barnens vattenvana samt balans och motorik ytterligare. I denna grupp gör vi “dyken” svårare, vi övar mer balans och varierande hopp. 

Grodan
Grodan

Grodan

I denna grupp får barnen träna på övningar som gör att det blir säkrare för er att vistas i närheten av vatten. De får exempelvis öva mycket på att hålla sig fast och förflytta sig längs kanterna. Vikten av att alltid återvända till kanten efter att vi har hoppat i betonas. Vi övar även hopp med mindre hjälp och att barnen ska klara av att klättra upp på kanten själva. Allt sker fortfarande utifrån barnens villkor under lekfulla former där vattenövningar blandas med sång.

Delfinen
Delfinen

Delfinen

Den fjärde och sista nivån på vårt babysim är Delfinen. Här fortsätter vi att öva så att barnen ska kunna hoppa i vattnet själva, flyta på ryggen och ta sig in till kanten själva. Efter Delfinen går barnen vidare till våra minisimsgrupper. I minisimmet simmar barn som är 2-4 år gamla tillsammans med sina föräldrar under ledning av utbildade instruktörer. 

Krabban
Krabban

Krabban

Målet med gruppen är märket Krabban blå. För att klara de olika delmomenten i märket så övar vi bland annat på att barnet ska kunna hoppa i, vända sig om och ta sig in till kanten och därefter klättra upp själv. 

Laxen
Laxen

Laxen

Laxen är vår första nivå i minisim. Barnen är ca 2 år när de börjar i denna grupp. Här får barnen öva på sittdyk från kanten, att hämta föremål på botten, flyta på rygg samt ta sig fram med flythjälpmedel. Allt sker fortfarande under lekfulla former där övningar blandas med sång.

Sköldpaddan
Sköldpaddan

Sköldpaddan

Vi övar bland annat på att barnet ska kunna doppa huvudet, bubbla vatten och glida. Vi övar även på att simma, dyka och hämta föremål på botten. Ibland går vi ut i stora bassängen och hoppar och dyker från kanten. 

Sköldpaddan fortsättning
Sköldpaddan fortsättning

köldpaddan fortsättning

Denna nivå blandar övningar från minisim med övningar från vår simskola för att övergången ska bli så mjuk som möjligt. Vi övar bland annat på att barnet ska kunna doppa huvudet, bubbla vatten och glida. Vi övar även på att simma, dyka och hämta föremål på botten. Ibland går vi ut i stora bassängen och hoppar och dyker från kanten.