Simskola HT 24


Krokodilen A
Krokodilen A

Krokodilen A -Simlek, trygghet & vattenvana

Ålder: 3,5 år-4,5 år. I undantagsfall,  om barnet har speciella behov kan en förälder få vara med i vattnet i denna grupp.

Plats: Aktivitetsbassängen, 80 cm djup (barnet måste kunna bottna på detta djup).

Förkunskaper: Inga. Detta är en nybörjargrupp.

Inriktning: Lek, trygghet och vattenvana. Moment som ingår är bubbla, doppa, glida och flyta.

Simmärkesmål: Baddaren grön och Baddaren Blå.

Mål för uppflyttning: Doppa huvudet, bubbla, hoppa från kanten och kunna klättra upp, våga ligga på rygg eller mage med hjälpmedel eller utan samt att glida.

Krokodilen B
Krokodilen B

Krokodilen B  -Simlek, trygghet & vattenvana

Ålder: 4,5 år-6 år. I undantagsfall, om barnet har speciellt behov kan en förälder behöva vara med i vattnet, och hjälpa till.

Plats: Aktivitetsbassängen, 80 cm djup (barnet måste kunna bottna på detta djup).

Förkunskaper: Inga. Denna grupp är för nybörjare.

Inriktning: Lek, trygghet och vattenvana. Moment som ingår är bubbla, doppa, glida och flyta.

Simmärkesmål: Baddaren grön och Baddaren blå.

Mål för uppflyttning: Doppa huvudet, bubbla, hoppa från kanten och kunna klättra upp, våga ligga på rygg eller mage med hjälpmedel eller utan samt att glida.

Baddaren
Baddaren

Baddaren – Simlek (simundervisning som stimuleras av lek)

Ålder: från 4,5 år alt att man har gått vår första nivå Krokodilen A/B
I undantagsfall, om barnet har speciella behov kan en förälder vara med i vattnet och hjälpa till.

Plats: Aktivitetsbassängen, 85 cm djup.

Förkunskapskrav: Doppa huvudet, bubbla, hoppa från kanten och kunna klättra upp, våga ligga på rygg eller mage med hjälpmedel eller utan och glida självständigt.

Inriktning: I denna grupp jobbar vi med simundervisning som stimuleras med lek. Vi tränar på simsätten crawl och ryggsim.

Simmärkesmål: Baddaren Blå, Bläckfisken och ev Silverpingvinen.

Mål för uppflyttning: Flyta på mage och rygg 5-10 s samt att kunna glida utan hjälpmedel på mage och rygg, andas ut och sjunka ner.

Observera det är ingen skillnad på Baddaren GUL och BLÅ!

Pingvinen Silver
Pingvinen Silver

Pingvinen Silver -Simundervisning med inslag av lek

Plats: Aktivitetsbassängen, Djup bassäng, 95 cm från start.

Förkunskapskrav: Simma 5m crawl och 3m viloryggsim, flyta på mage och rygg 5-10s samt att kunna glida utan hjälpmedel på mage och rygg, andas ut och sjunka ner.

Inriktning: Simundervisning med inslag av lek. Vi tränar på simsätten crawl och ryggsim.

Simmärkesmål: Baddaren Gul, Sköldpaddan och  Pingvinen Silver.

Mål för uppflyttning: Simma 10 m crawl och ryggsim på Grunt vatten, hoppa från kanten, rotera från rygg till mage alt tvärtom utan att vidröra botten, kunna andas ut och sjunka ner.

Observera att det inte är någon skillnad på grupperna Pingvinen GUL och Pingvinen BLÅ!

Pingvinen Guld
Pingvinen Guld

Pingvinen Guld – Simundervisning med inslag av lek

Plats: Aktivitetsbassängen, Djup bassäng, 120 cm från start.

Förkunskapskrav: Simma 10 m crawl och/eller 10 m viloryggsim, flyta på mage och rygg 5-10 s, samt kunna glida utan hjälpmedel på mage och rygg, Andas ut och sjunka ner.

Inriktning: Simundervisning med inslag av lek. Vi tränar på simsätten crawl och ryggsim.

Simmärkesmål: Baddaren Gul, Sköldpaddan och  Pingvinen Guld.

Mål för uppflyttning: Simma 10 m crawl och ryggsim på Djupt vatten, hoppa från kanten, rotera från rygg till mage alt tvärtom utan att vidröra botten, kunna andas ut och sjunka ner.

Guldfisken
Guldfisken

Guldfisken – Simundervisning

Plats: Motionsbassängen

Förkunskaper: Simma 10m crawl och ryggsim på djupt vatten, hoppa från kanten, rotera från rygg till mage alt tvärtom utan att vidröra botten, kunna andas ut och sjunka ner.

Inriktning: Simundervisning. Vi tränar på simsätten crawl, ryggsim och Bröstsim samt att dyka och flyta.

Simmärkesmål: Silverfisken & Guldfisken

Mål för uppflyttning: Simma 50 m crawl och 25 m ryggsim, dyka (stående) från kanten, kunna andas ut och sjunka ner samt masken 10 m.

Observera att det inte är någon skillnad på grupperna med olika färger i Guldfisken.

Hajen

Hajen – Simundervisning

Plats: Motionsbassängen

Förkunskaper:Simma 50 m crawl och 25 m ryggsim, dyka (stående) från kanten, kunna andas ut och sjunka ner på botten på den grunda sidan samt masken 10 m.

Inriktning: Simundervisning där vi jobbar med tekniken genom att simma korta sträckor och för att på så sätt orka simma längre med bra teknik. Tränar på simsätten crawl, ryggsim och bröstsim

Mål för uppflyttning:Simkunnighet (Simma 200 m varav 50 m på rygg) samt dyka från pallen.

Simmärkesmål: Hajen Brons, Hajen Silver och Hajen Guld.

Vi rekommenderar att barnen har badmössa på sig vid simundervisning i motionsbassängen då detta gör att de bibehåller kroppsvärmen bättre. Vi rekommenderar även att de har baddräkt/badbyxor (badshorts blir tungt) när de simmar.

Observera att det inte är någon skillnad på grupperna Hajen!

Teknikgruppen

Teknikgruppen

Förkunskaper: 200m varav 50m på rygg, dyka från pallen

Rekommenderad ålder: 7 – ca 10år.

Mål: Grunder i de 4 simsätten (fjäril, ryggsim, bröstsim, frisim).

Beskrivning:
Rekommenderas att man har gått nivåerna innan för att börja i teknik.

Teknikgruppen tränar 1 gång/vecka.
Träningen kommer att vara stationsbaserad, vilket betyder att simmarna kommer att jobba i mindre grupper för att effektivisera teknikinlärningen.

Vi rekommenderar att barnen har badmössa på sig vid simundervisning i motionsbassängen då detta gör att de bibehåller kroppsvärmen bättre samt ett par simglasögon. Vi rekommenderar även att barnen har baddräkt/badbyxor (badshorts blir tungt) när de simmar.

Crawl 10-13

Crawl 10-13 år – Simmotion

Plats: Motionsbassängen

Förkunskaper: Simkunnig (Kunna simma 200m varav 50m på rygg)

Inriktning: Simmotion samt teknikträning för barn i åldern 10-13 år

Mål: Förbättra simteknik

Vi rekommenderar att barnen har badmössa på sig vid simundervisning i motionsbassängen då detta gör att de bibehåller kroppsvärmen bättre, samt ett par simglasögon.