Minisim HT 24


Delfinen (18-24 månader)
Delfinen (18-24 månader)

Här fortsätter vi att öva så att barnen ska kunna hoppa i vattnet själva, flyta på ryggen och ta sig in till kanten själva. Efter Delfinen går barnen vidare till våra minisimsgrupper. I minisimmet simmar barn som är 2-4 år gamla tillsammans med sina föräldrar under ledning av utbildade instruktörer.

Ålder: 18-24 månader

Laxen 2-2,5 år
Laxen 2-2,5 år

Här får barnen öva på sittdyk från kanten, att hämta föremål på botten, flyta på rygg samt ta sig fram med flythjälpmedel. Allt sker fortfarande under lekfulla former där övningar blandas med sång.

Krabban 2,5-3 år
Krabban 2,5-3 år

Målet med gruppen är märket Krabban blå. För att klara de olika delmomenten i märket så övar vi bland annat på att barnet ska kunna hoppa i, vända sig om och ta sig in till kanten och därefter klättra upp själv. 

Sköldpaddan 3-3,5 år
Sköldpaddan 3-3,5 år

Vi övar bland annat på att barnet ska kunna doppa huvudet, bubbla vatten och glida.

Vi övar även på att simma, dyka och hämta föremål på botten.