onsd15.25-15.55 Grodan Gul (12-18 månader)


Grodan

Observera att denna grupp endast är för barn i åldersspannet 12-18 månader

I denna grupp får barnen träna på övningar som gör att det blir säkrare för er att vistas i närheten av vatten. De får exempelvis öva mycket på att hålla sig fast och förflytta sig längs kanterna. Vikten av att alltid återvända till kanten efter att vi har hoppat i betonas. Vi övar även hopp med mindre hjälp och att barnen ska klara av att klättra upp på kanten själva. Allt sker fortfarande utifrån barnens villkor under lekfulla former där vattenövningar blandas med sång.

Detaljer

När
  • onsdag 15.25-15.55
Var  Aktivitetsbassängen
Aktivitet startar  ons 4 sep 2024 (v. 36)
Aktivitet slutar  ons 4 dec 2024 (v. 49)
Ålder 1-2 år gammal
 Avser ålder vid aktivitetsstart/kalenderår.
Kostnad
  • 1 950,00 kr
Status  Stängd
Bokning
  • Stängd